0906.385.285

Định cư Úc

  • DIỆN DI DÂN:

A)    ĐÍNH HÔN/ KẾT HÔN/ HÔN PHỐI CÙNG PHÁI

+ Giấy tờ chuẩn bị :

a) Giấy tờ liên quan đến đương đơn bên Việt Nam

 

1) 04 tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) ( Ảnh chụp không được quá 6 tháng)

           

2) Bản sao công chứng Hộ chiếu       

 

3) Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại

           

4) Bản sao công chứng Giấy khai sinh của mỗi đương đơn

           

5) Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân địa phương đối với mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên (Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng)

           

6) Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân

7) Bản gốc phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp 

 

8) Bản gốc Giấy chứng nhận độc thân xác nhận rằng đương đơn được tự do kết hôn

 

b) Giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh:

 

1) 02 tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm)

 

2) Bản sao công chứng hộ chiếu Úc, giấy Chứng nhận quốc tịch Úc hay hộ chiếu nước ngoài có bằng chứng thường trú tại Úc của người bảo lãnh

           

 

3) Bản sao công chứng Giấy khai sinh của người bảo lãnh, nếu không có thì nộp Bản tuyên thệ trước pháp luật (Statutory Declaration) ghi rõ họ tên, nơi sinh và ngày sinh của người bảo lãnh cùng họ tên của cha mẹ người bảo lãnh

           

 

4) Bản sao công chứng bằng chứng về việc đổi họ tên, nếu người bảo lãnh có thay đổi họ tên ( nếu có)

           

5) Nếu trước đây đã đính hôn, kết hôn hoặc chung sống không hôn thú với người khác, nộp tờ trình ghi rõ họ tên và ngày sinh của (những) người có quan hệ trước đây, khoảng thời gian của (các) mối quan hệ đó và danh sách của tất cả những người con được sinh ra từ (các) mối quan hệ đó

 

Lưu ý : Ngoài những giấy tờ trên , tùy trường hợp sẽ có những giấy tờ cụ thể và bằng chứng cụ thể cho từng trường hợp

 

=> Lệ phí nộp lãnh sự tại thời điểm này : 60.231.000 vnd

 

 

B) THị THựC ĐịNH CƯ THEO DIệN CHA Mẹ BảO LÃNH CON 

* Giấy tờ chuẩn bị :

– B1) Giấy tờ liên quan đến một (hay nhiều) đương đơn:

– 4 ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) của mỗi đương đơn. Ảnh chụp không được quá 6 tháng

– Bản sao công chứng Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành của mỗi đương đơn (nếu có)

– Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại

– Bản sao công chứng Giấy khai sinh của mỗi đương đơn

– Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân địa phương

– Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân

– Bản gốc Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở tư pháp

– Giấy xác nhận độc thân do chính quyền địa phương cấp đối với mỗi đương đơn từ 18 tuổi trở lên hoặc Bản sao công chứng Giấy ly hôn hoặc Quyết định của tòa án (nếu cha mẹ ly hôn) nêu rõ trẻ xin thị thực thuộc quyền nuôi dưỡng của ai

– Bằng chứng học tập, nếu đương đơn từ 18 tuổi trở lên

– Bằng chứng liên hệ với người bảo lãnh

– Bằng chứng có sự giúp đỡ tài chính

B2) Giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh:

Bản sao công chứng Giấy khai sinh của người bảo lãnh

– Bản sao công chứng hộ chiếu Úc

– Bản sao công chứng bằng chứng về việc đổi họ tên

– Tờ tuyên thệ trước pháp luật (Statutory Declaration) về mối quan hệ với người/những người con được bảo lãnh

 

=> LỆ PHÍ LÃNH SỰ :

-NẾU LÀ CON RUỘT : 46. 401.000 VND

– NẾU LÀ CON KẾ CỦA QUỐC TỊCH ÚC : 5.351.000 VNDTrả lời