0906.385.285

Du học Anh

Hồ sơ xin visa Anh để du học

+Hộ chiếu cũ và mới

+Thư hỗ trợ xin visa được cấp bởi trường đăng ký học.

+Các bằng cấp chứng minh trình độ học vấn(nếu có)

+Các giấy tờ khác có liên quan về tài chính

+ Chứng chỉ về trình độ tiếng anh

+Những giấy tờ khác hỗ trợ cho việc xin cấp visa.Trả lời