0906.385.285

Du lịch Anh

Hồ sơ xin visa Anh để du lịch

-Hộ chiếu.

– Ảnh 4×6 nền trắng

– Nếu người xin visa có bạn bè hoặc người thân ở Anh và sẽ ở nhà họ trong thời gian lưu trú tại Anh thì phải có thư bảo lãnh của bạn bè, người thân.

– Bằng chứng về tài chính

– Bằng chứng về công việc của người xin visa ở ViệtNam.

– Bằng chứng về tài sản của người xin visa

– Hộ khẩu gia đình (bản copy).Trả lời