0906.385.285

Du học Hà Lan

+ Hộ Hồ sơ xin visa Hà Lan để du học

chiếu cũ và mới

+ Đơn xin học bằng tiếng Anh

+ Các bằng cấp chứng  minh về trình độ học vấn(nếu có)

+ 12 ảnh mầu (4×6)

+ Giấy tờ tùy thân cũng như chứng minh tình trạng hôn nhân

+ Khám sức khoẻ

+Camkết của gia đình theo mẫu

+ Đơn nhập học của trường muốn theo học

+Camkết trách nhiệm thực hiện nghiêm túc về du học tự túc

+ Lý lịch tư phápTrả lời